Ugovor o grupnom tečaju

Opće informacije - Američki centar

Pružatelj usluge je Anela usluge j.d.o.o., Aleja pomoraca 9, Zagreb, upisan u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS:  080908995, OIB:17546674588. U svojim prostorima nudi individualnu i grupnu poduku engleskog jezika. Anela usluge j.d.o.o. sklapa ugovor sa svakim polaznikom  o poduci stranog jezika u tekućoj školskoj godini.

Grupni tečajevi

Vlastoručnim potpisom student prihvaća uvjete ovog Ugovora o grupnom tečajama

Tečajevi i druga davanja

Student se obvezuje platiti tečaj za semestar ili godinu.
Broj sati tečaja: 30
Ako se tečaj plaća u obrocima, student je obvezan prvi obrok platiti prije prvog mjeseca od kojeg tečaj teče, a svaki slijedeći obrok do prvog dana svakog slijedećeg mjeseca.

Rata: Cijena
Prva rata: 1.100,00 kn
Druga rata: 850,00 kn
Treća rata: 640,00 kn
Četvrta rata: 400,00 kn

Ukoliko tečaj ne bude plaćen u ugovorenom roku, Američki centar isključiti će studente iz sudjelovanja u svim aktivnostima Centra do uplate zakašnjele rate.
Svi materijali uključeni su u grupnom tečaju.

Prava i obveze studenata

Studenti su obvezni biti obzirni prema ostalim studentima i u prostorije Američkog centra dolaziti pet minuta prije početka nastave ili drugih aktivnosti.

Student koji sudjeluje na grupnim tečajevima obvezan je pohađati tečaj. U slučaju nedolaska u vrijeme termina održavanja, student nema pravo nadoknade propuštenog tečaja.

Student koji pohađa tečaj nema pravo promjene termina tečaja  nakon potpisa ovog Ugovora, neovisno o činjenici je li članarina plaćena jednokratno ili obročno.

Potvrda

Američki centar izdati će potvrdu o položenom stupnju engleskog jezika ili položenoj radionici, i u slučaju individualne nastave, ukoliko polaznik pohađa najmanje tri četvrtine nastavnih sati potrebnih za dobivanje potvrde kada se određeni stupanj ili radionica pohađaju u grupi, te nakon položenog ispita.

Nema povrata novaca

 

Podaci o polaznikuUgovor o individualnom tečaju

 

Opće informacije - Američki centar

Pružatelj usluge je Anela usluge j.d.o.o., Aleja pomoraca 9, Zagreb, upisan u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS:  080908995, OIB:17546674588. U svojim prostorima nudi individualnu i grupnu poduku engleskog jezika. Anela usluge j.d.o.o. sklapa ugovor sa svakim polaznikom  o poduci stranog jezika u tekućoj školskoj godini.

 

Individualni tečajevi

Vlastoručnim potpisom student prihvaća uvjete ovog Ugovora o individualnim tečajima

 

Plaćanje

Polaznik je obvezan uplatiti minimum od pet nastavnih sati (trajanje svakog susreta određuje se prema željama, mogućnostima i potrebama polaznika, a u dogovoru s nastavnikom).

Nakon završetka plaćene i odrađene nastave , polaznik odlučuje o nastavku individualne nastave, te u slučaju da želi daljnju nastavu, uplaćuje slijedećih deset nastavnih sati, odnosno manji broj ukoliko time završava sa individualnom nastavom.

 
 

Broj sati: Cijena
5 sati: 1.200,00 kn
10 Sati: 2.000,00 kn
20 Sati: 3.800,00 kn
30 Sati: 5.600,00 kn

Mjesto, vrijeme i intenzitet individualne nastave

Pri uplati individualne nastave, polaznik zakazuje intenzitet i vrijeme nastave, te mjesto održavanja.

Mjesto održavanja susreta su prostorije Američkog centra ili drugo mjesto po želji polaznika, na području prve tarifne zone ZET-a, odnosno izvan nje uz putnu nadoknadu.

Intenzitet, mjesto i vrijeme susreta se u bilo kojem trenutku mogu promijeniti na zahtjev polaznika, u dogovoru sa nastavnikom.

 

Otkazivanje individualnog tečaja

Polaznik ima pravo otkazati individualni susret najmanje 24 sata prije zakazanog termina. Ukoliko polaznik ne otkaže susret u zadanom roku, susret se ne smatra otkazanim, te Američki centar naplaćuje zakazani susret kao da je održan.

Američki centar zadržava pravo otkazivanja susreta unutar 24 sata prije zakazanog susreta.

 

Polaznici moraju završiti (tečaj od 5 do 30 sati) u roku od 6 mjeseci od dana potpisa ovog Ugovora.

Nema povrata novaca.  Nema produženja razdoblja održavanja nastave.

 

Nastavni materijali

Nastavni materijal nije uključen u cijenu individualne nastave.
 

Podaci o polaznikuUgovor o individualnom tečaju - ONLINE

 

Opće informacije - Američki centar

Pružatelj usluge je Anela usluge j.d.o.o., Aleja pomoraca 9, Zagreb, upisan u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS:  080908995, OIB:17546674588. U svojim prostorima nudi individualnu i grupnu poduku engleskog jezika. Anela usluge j.d.o.o. sklapa ugovor sa svakim polaznikom  o poduci stranog jezika u tekućoj školskoj godini.

 

Individualni tečajevi

Vlastoručnim potpisom student prihvaća uvjete ovog Ugovora o individualnim tečajima

 

Plaćanje

Polaznik je obvezan uplatiti minimum od pet nastavnih sati (trajanje svakog susreta određuje se prema željama, mogućnostima i potrebama polaznika, a u dogovoru s nastavnikom).

Nakon završetka plaćene i odrađene nastave , polaznik odlučuje o nastavku individualne nastave, te u slučaju da želi daljnju nastavu, uplaćuje slijedećih deset nastavnih sati, odnosno manji broj ukoliko time završava sa individualnom nastavom.

 
 

Broj sati: Cijena
5 sati: 1.000,00 kn
10 Sati: 1.800,00 kn
20 Sati: 3.400,00 kn
30 Sati: 4.800,00 kn

Mjesto, vrijeme i intenzitet individualne nastave

Pri uplati individualne nastave, polaznik zakazuje intenzitet i vrijeme nastave, te mjesto održavanja.

Mjesto održavanja susreta su prostorije Američkog centra ili drugo mjesto po želji polaznika, na području prve tarifne zone ZET-a, odnosno izvan nje uz putnu nadoknadu.

Intenzitet, mjesto i vrijeme susreta se u bilo kojem trenutku mogu promijeniti na zahtjev polaznika, u dogovoru sa nastavnikom.

 

Otkazivanje individualnog tečaja

Polaznik ima pravo otkazati individualni susret najmanje 24 sata prije zakazanog termina. Ukoliko polaznik ne otkaže susret u zadanom roku, susret se ne smatra otkazanim, te Američki centar naplaćuje zakazani susret kao da je održan.

Američki centar zadržava pravo otkazivanja susreta unutar 24 sata prije zakazanog susreta.

 

Polaznici moraju završiti (tečaj od 5 do 30 sati) u roku od 6 mjeseci od dana potpisa ovog Ugovora.

Nema povrata novaca.  Nema produženja razdoblja održavanja nastave.

 

Nastavni materijali

Nastavni materijal nije uključen u cijenu individualne nastave.
 

Podaci o polazniku 

Ugovor o grupnom tečaju

Opće informacije - Američki centar

Pružatelj usluge je Anela usluge j.d.o.o., Aleja pomoraca 9, Zagreb, upisan u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS:  080908995, OIB:17546674588. U svojim prostorima nudi individualnu i grupnu poduku engleskog jezika. Anela usluge j.d.o.o. sklapa ugovor sa svakim polaznikom  o poduci stranog jezika u tekućoj školskoj godini.

Grupni tečajevi

Vlastoručnim potpisom student prihvaća uvjete ovog Ugovora o grupnom tečajama

Tečajevi i druga davanja

Student se obvezuje platiti tečaj za semestar ili godinu.
Broj sati tečaja: 30
Ako se tečaj plaća u obrocima, student je obvezan prvi obrok platiti prije prvog mjeseca od kojeg tečaj teče, a svaki slijedeći obrok do prvog dana svakog slijedećeg mjeseca.

Rata: Cijena
Prva rata: 1.100,00 kn
Druga rata: 850,00 kn
Treća rata: 640,00 kn
Četvrta rata: 400,00 kn

Ukoliko tečaj ne bude plaćen u ugovorenom roku, Američki centar isključiti će studente iz sudjelovanja u svim aktivnostima Centra do uplate zakašnjele rate.
Svi materijali uključeni su u grupnom tečaju.

Prava i obveze studenata

Studenti su obvezni biti obzirni prema ostalim studentima i u prostorije Američkog centra dolaziti pet minuta prije početka nastave ili drugih aktivnosti.

Student koji sudjeluje na grupnim tečajevima obvezan je pohađati tečaj. U slučaju nedolaska u vrijeme termina održavanja, student nema pravo nadoknade propuštenog tečaja.

Student koji pohađa tečaj nema pravo promjene termina tečaja  nakon potpisa ovog Ugovora, neovisno o činjenici je li članarina plaćena jednokratno ili obročno.

Potvrda

Američki centar izdati će potvrdu o položenom stupnju engleskog jezika ili položenoj radionici, i u slučaju individualne nastave, ukoliko polaznik pohađa najmanje tri četvrtine nastavnih sati potrebnih za dobivanje potvrde kada se određeni stupanj ili radionica pohađaju u grupi, te nakon položenog ispita.

Nema povrata novaca

 

Podaci o polazniku 

Ugovor o individualnom tečaju

 

Opće informacije - Američki centar

Pružatelj usluge je Anela usluge j.d.o.o., Aleja pomoraca 9, Zagreb, upisan u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS:  080908995, OIB:17546674588. U svojim prostorima nudi individualnu i grupnu poduku engleskog jezika. Anela usluge j.d.o.o. sklapa ugovor sa svakim polaznikom  o poduci stranog jezika u tekućoj školskoj godini.

 

Individualni tečajevi

Vlastoručnim potpisom student prihvaća uvjete ovog Ugovora o individualnim tečajima

 

Plaćanje

Polaznik je obvezan uplatiti minimum od pet nastavnih sati (trajanje svakog susreta određuje se prema željama, mogućnostima i potrebama polaznika, a u dogovoru s nastavnikom).

Nakon završetka plaćene i odrađene nastave , polaznik odlučuje o nastavku individualne nastave, te u slučaju da želi daljnju nastavu, uplaćuje slijedećih deset nastavnih sati, odnosno manji broj ukoliko time završava sa individualnom nastavom.

 
 

Broj sati: Cijena
5 sati: 1.200,00 kn
10 Sati: 2.000,00 kn
20 Sati: 3.800,00 kn
30 Sati: 5.600,00 kn

Mjesto, vrijeme i intenzitet individualne nastave

Pri uplati individualne nastave, polaznik zakazuje intenzitet i vrijeme nastave, te mjesto održavanja.

Mjesto održavanja susreta su prostorije Američkog centra ili drugo mjesto po želji polaznika, na području prve tarifne zone ZET-a, odnosno izvan nje uz putnu nadoknadu.

Intenzitet, mjesto i vrijeme susreta se u bilo kojem trenutku mogu promijeniti na zahtjev polaznika, u dogovoru sa nastavnikom.

 

Otkazivanje individualnog tečaja

Polaznik ima pravo otkazati individualni susret najmanje 24 sata prije zakazanog termina. Ukoliko polaznik ne otkaže susret u zadanom roku, susret se ne smatra otkazanim, te Američki centar naplaćuje zakazani susret kao da je održan.

Američki centar zadržava pravo otkazivanja susreta unutar 24 sata prije zakazanog susreta.

 

Polaznici moraju završiti (tečaj od 5 do 30 sati) u roku od 6 mjeseci od dana potpisa ovog Ugovora.

Nema povrata novaca.  Nema produženja razdoblja održavanja nastave.

 

Nastavni materijali

Nastavni materijal nije uključen u cijenu individualne nastave.
 

Podaci o polazniku